Oprocentowanie

  WIBID WIBOR W  WRZEŚNIU 2023

  • średni WIBOR 1M W/We WRZEŚNIU wyniósł           6,27
  • średni WIBOR 3M W/We  WRZEŚNIU wyniósł          5,99
  • średni WIBOR 1M W III KWARTALE 2023 wyniósł     6,65
  • średni WIBOR 3M W III KWARTALE 2023 wyniósł     6,50
  • średni WIBOR 6M W/We WRZEŚNIU wyniósł           5,84
  • średni WIBOR 6M W III KWARTALE 2023 wyniósł     6,38
  • średni WIBOR 12M W III KWARTALE 2023 wyniósł   6,35
  • średni WIBOR 12M W/We WRZEŚNIU wyniósł         5,58