Oprocentowanie

  WIBID WIBOR W  WRZEŚNIU 2022

  • średni WIBOR 1M W/We WRZEŚNIU wyniósł           7,15
  • średni WIBOR 3M W/We  WRZEŚNIU wyniósł          7,34
  • średni WIBOR 1M W III KWARTALE 2022 wyniósł     6,86
  • średni WIBOR 3M W III KWARTALE 2022 wyniósł     7,08
  • średni WIBOR 6M W/We WRZEŚNIU wyniósł           7,34
  • średni WIBOR 6M W III KWARTALE 2022 wyniósł     7,32
  • średni WIBOR 12M W III KWARTALE 2022 wyniósł   7,46
  • średni WIBOR 12M W/We WRZEŚNIU wyniósł         7,47