Informacje dot. dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

Informacje dot. dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

 

 

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany

kwartał

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

14.09.2019 r. –

13.12.2019 r.

99,91

0,09

99,06

0,94

14.12.2019 r. –

13.03.2020 r.

100,00

0,00

99,72

0,28

14.03.2020 r. –

13.06.2020 r.

100,00 0,00 99,83 0,17

14.06.2020 r. –

13.09.2020 r.

100,00 0,00 99,77 0,23