Polityka wynagradzania pracowników

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego we Frampolu.

 

Pliki do pobrania