Władze banku

Skład Zarządu

 1. Zalewa Andrzej – Prezes Zarządu
 2. Batorska Irena  – Wiceprezes Zarządu
 3. Nieckarz Ewa   – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

 1. Małyszek Teresa – Przewodniczący Rady
 2. Aleksander Furmanek – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Polak Robert– Sekretarz Rady
 4. Furmanek Alina – Członek Rady
 5.  Dziura Stanisław – Członek Rady

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

 1. Zalewa Andrzej – Prezes Zarządu
 2. Batorska Irena  – Wiceprezes Zarządu
 3. Nieckarz Ewa   – Członek Zarządu

Bank działa na terenie województwa lubelskiego oraz na terenie powiatów: lubaczowskiego, przeworskiego, leżańskiego i niżańskiego.

Bank za pośrednictwem Banku Zrzeszającego dokonuje realizacji przelewów transgranicznych.